Seen in Svensk damtidning from the event  "Rått är flott"

Maria Boström i Svensk Damtidning
Maria Boström i Svensk Damtidning